พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565

09 ม.ค. 2022
10ครั้งที่ 43

ประกาศกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43ครั้งที่ 44

ประกาศกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43

ถ่ายทอดสดโดยสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กองกลาง 
ร่วมกับ MJU CHANNEL กองเทคโนโลยีดิจิทัล

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 43 และ 44
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 (Novel COVID-19) สำหรับการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการจำหน่ายสินค้าและดอกไม้ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและวันฝึกซ้่อม ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ครั้งที่ 42
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 42 ปีการศึกษา 2561-2562
6 things you don’t want to hear about startup opportunities