วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตพืชอินทรีย์ จำนวน 3 อัตรา