วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่

(PDF)

[pdf-embedder url=”http://mjuradio.mju.ac.th/wp-content/uploads/2022/01/สำเนา-ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-มาตรการป้อง.pdf” title=”สำเนา ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาตรการป้อง”]