วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งมอบกัญชาทางการแพทย์กว่า 598.3 ก.ก.ให้กรมการแพทย์ (โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง อุดรธานี)

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ทำพิธีมอบช่อดอกกัญชาแห้ง จำนวน 598.3 ก.ก. ให้กับกรมการแพทย์โดย โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ทางโรงพยาบาลนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย สถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบช่อดอกกัญชาแห้ง ในครั้งนี้

สำหรับการส่งมอบช่อดอกกัญชาแห้งจำนวน 598.3 ก.ก. ครั้งนี้เป็นการส่งมอบช่อดอกกัญชาแห้งเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เป็นครั้งที่ 6 ตามการลงนามความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกรมการแพทย์และองค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 12,600 ต้น โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยนแม่โจ้ได้ดำเนินโครงการผลิตช่อดอกกัญชาแห้งจากระบบผลิตกัญชาไทยคุณภาพสูงมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 โดยได้ดำเนินการปลูกในรูปแบบอินทรีย์ ทั้งในโรงเรือนและแปลงปลูกกลางแจ้ง ทั้งพันธุ์อิสระ01 และมีการพัฒนามาเป็นสายพันธุ์แม่โจ้ 03 เพื่อเป็นการวิจัยควบคู่กับการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้ปริมาณและคุณภาพสูงที่สุดสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการผลิตและมอบช่อดอกกัญชาแห้งให้กับกรมการแพทย์ องค์การเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวรและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รวม 5 ครั้ง จำนวน 702 ก.ก. และถ้ารวมครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่ 6 อีก 5ตค.3 ก.ก. ก็จะเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,300.3 ก.ก.

ทั้งนี้ รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขณะนี้ทาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดย ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการพัฒนาสายพันธ์กัญชาให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น โดยได้สายพันธ์แม่โจ้ 03 ที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ถึงปีละ 4 ครั้ง ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้มากตลอดทั้งปีนอกจากนี้แล้วทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ยังได้มีการร่วมมือกับเอกชนที่มาลงทุนในการปลูกกัญชาอินทรีย์ทางการแพทย์จำนวนกว่า 4 หมื่นต้น และมีโครงการในติดตั้งสกัดสาร CBD และ THC เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านการแพทย์และโภชนาการต่อไป
อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้กล่าวด้วยว่า ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เตรียมโครงการต่อยอดจากการใช้ผลผลิตกัญชา ทั้งลำต้น ใบ ราก ที่สามารถนำมาใช้ในการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม โดยเตรียมจะจัดงาน แม่โจ้ชวนยิ้ม ชิมกัญชา ครั้งที่ 2 หลังจากที่เคยประสบความสำเร็จจากการจัดในครั้งแรกมาแล้ว ซึ่งในการจัดครั้งที่ 2 นี้จะพิจารณาจัดหลังจากที่สถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายและปลอดภัยแล้ว

 

[su_custom_gallery source=”media: 76554,76555,76556,76557,76559,76560,76561,76562,76563,76564,76565,76566,76567,76568,76569,76570,76571,76572,76573,76574,76575,76576,76577,76578,76579,76580,76581,76582,76583,76584,76585,76586,76587,76588,76589,76590,76591,76592,76593″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน