วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยมหาสารคามศึกษาดูงานการบริหารจัดการการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและงานด้านวิจัยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG)

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564  รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและงานด้านวิจัยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง ชั้น 1 สำนักหอสมุด
[su_custom_gallery source=”media: 76543,76542,76541,76540,76539,76538,76537,76536,76535,76534,76533,76532,76531,76530,76529,76528,76527,76526,76525,76524,76523,76522,76521,76520,76519,76518,76517,76516,76515,76514,76513,76512,76511,76510,76509,76508,76507,76506,76505,76504,76503,76502,76501,76500″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน