วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567

กรมการข้าว ถกแนวทางความร่วมมือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพัฒนางานวิจัยข้าวแบบบูรณาการ

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมการข้าว และคณะ เดินทางมาเข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง อาจารย์และนักวิจัยประจำคณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อร่วมกันหารือถึงแนวทางความร่วมมือการดำเนินงานวิจัยพันธุ์ข้าวระหว่างกรมการข้าวและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานด้านข้าวร่วมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นายณัฏฐกิตติ์ กล่าวว่า กรมการข้าวได้ร่วมหารือกับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ถึงแนวทางความร่วมมือการดำเนินงานในการพัฒนางานวิจัยพันธุ์ข้าวดีเด่นที่น่าสนใจ เช่น หอมแม่โจ้9 หอมแม่โจ้100 หอมแม่โจ้6 หอมแม่โจ้8 หอมแม่โจ้16 เป็นต้น และความร่วมมือด้านอื่นๆ เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานวิจัยพันธุ์ข้าวร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวนา

 

ที่มา : ข่าวสด  กรมการข้าว ถกแนวทางความร่วมมือ ม.แม่โจ้ ร่วมพัฒนางานวิจัยข้าวแบบบูรณาการ  – ข่าวสด (khaosod.co.th)

[su_custom_gallery source=”media: 76454,76455,76459,76457,76458,76456″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

 

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน