วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครนักวิชาการเกษตร (ฝ่ายผลิตพืชอินทรีย์) จำนวน 1 อัตรา

[pdf-embedder url=”http://mjuradio.mju.ac.th/wp-content/uploads/2021/12/ประกาศศูนย์เกษตรธรรมชาติ-รับสมัครนักวิชาการเกษตร-1-ตำแหน่ง.pdf” title=”ประกาศศูนย์เกษตรธรรมชาติ รับสมัครนักวิชาการเกษตร 1 ตำแหน่ง”]