วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

คณะสัตวแพทยศาสตร์เปิดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขแมวซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานเกษตรแม่โจ้ออนไลน์ 256

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขแมว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานเกษตรแม่โจ้ออนไลน์ 2564ณ คลินิกรักษาสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
.
โดยท่านเจ้าของน้องหมาน้องแมว สามารถนำน้อง ๆ มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ ในช่วงวันที่ 22 – 29 ธ.ค. 2564 สามารถลงทะเบียนโดยพิมพ์ bit.ly/clinicmju
.
ข่าว : คณะสัตวแพทยศาสตร์
[su_custom_gallery source=”media: 76413,76412,76411,76410,76409,76408,76407,76406,76405,76404,76403,76402,76401,76400,76399,76398,76397,76396,76395,76394,76393,76392″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการควบคุมสัตว์ และสัตว์พิเศษ รุ่นที่ 2
คณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าร่วมโครงการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดพิธีทำบุญและพร้อมเปิดให้บริการรักษาสัตว์อย่างเป็นทางการ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับการตรวจความพร้อมในการพิจารณาใบอนุญาตประกอบการสถานรักษาพยาบาลสัตว์
จดหมายข่าว mjuradio เดือนกุมภาพันธ์ 2564
CPF มอบเงินสนับสนุนเขียนแบบอาคารคลินิกรักษาสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.แม่โจ้