วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

Kick Off!! เปิดตัวแล้ว… งานเกษตรแม่โจ้ (ออนไลน์) 2564 นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน (วิถีใหม่)

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วม Kick Off!! เปิดตัว. Virtual Tour งานเกษตรแม่โจ้ (ออนไลน์) 2564 นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน (วิถีใหม่) Kaset Fair @Maejo 2021 Online Smart Agricultural Innovation for Sustainability (Next Normal)
จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 29 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ภายในงาน พบกับ
– การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติผ่านระบบออนไลน์
– การจัดแสดงแปลงสาธิตพืช สัตว์ ประมง พร้อม Virtual Reality
– การแสดงนวัตกรรมทางการเกษตรด้านพืช สัตว์ ประมง
– การฝึกอบรมสัมมนาวิชาชีพและหลักสูตรอบรมระยะสั้น
– งาน 45 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร “นวัตกรรมเกษตรยุคใหม่ อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ”
– การจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารบนแพลทฟอร์มออนไลน์ พร้อมจัดส่งถึงบ้าน
ชม Virtual Tour >> https://kasetmaejo2021.mju.ac.th
ติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง https://www.facebook.com/kasedmaejo

ข่าว : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

[su_custom_gallery source=”media: 76356,76357,76358,76359,76360,76361,76362,76363,76364,76365,76366,76367,76368,76369,76370,76371,76372″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าพบผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หารือความร่วมมือการจัดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี
🇹🇼🇹🇼🇹🇼 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) วาระครบรอบ 112 ปี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้บรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 10th Malikhaing Guru International Conference Caravan on Culture-based Education ณ ประเทศฟิลิปปินส์