วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

คลินิกรักษาสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บริการวิชาการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ไม่มีค่าใช้จ่าย !!!!!!!! 22-29 ธ.ค.นี้

🚩บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให่แก่สุนัขและแมว
🚩พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้สุนัขและแมว
🚩ในงานเกษตรแม่โจ้ ออนไลน์ 2564 ระหว่างวันที่ 22-29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
🚩(ไม่มีค่าใช้จ่าย)
🚩สามารถลงทะเบียนโดยพิมพ์
🚩และสามารถค้นหาคลินิกโดยใช้ google map ได้ที่
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าพบผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หารือความร่วมมือการจัดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี
🇹🇼🇹🇼🇹🇼 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) วาระครบรอบ 112 ปี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้บรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 10th Malikhaing Guru International Conference Caravan on Culture-based Education ณ ประเทศฟิลิปปินส์