วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. ร่วมกับ สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดตัว “หอมแม่โจ้ 9” สนองพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด”

05 ธ.ค. 2021
11

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ร่วมกับ สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีหว่านเมล็ดข้าวพันธุ์ “หอมแม่โจ้ 9”  ณ สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญาณชาวนาไทย-นาเฮียใช้) โดย ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เป็นประธานในพิธี และทำการหว่านเมล็ดข้าวพันธุ์ “หอมแม่โจ้ 9” ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง ผู้อำนวยการหน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คุณเกษม ผลจันทร์ นายกสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว และแขกผู้มีเกียรติ เพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์หลักส่งต่อข้าวพันธุ์ดีถึงมือเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวต่อไป นอกจากนั้นยังเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ อีกด้วย

“ข้าว” เป็นอาหารและสินทรัพย์ที่มีค่าอย่างยิ่งในประเทศไทย ทั้งเรื่องการอุปโภคและบริโภคภายในประเทศ การส่งออกข้าวไทยติดอันดับระดับโลกมาโดยตลอด แต่เนื่องด้วยปัญหาต่างๆ ที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น ผลผลิตตกต่ำ อุบัติภัยต่างๆ ต้นทุนในการผลิตสูง โดยเฉพาะปัญหาเรื่องสายพันธุ์ข้าวบางชนิดที่ไม่ทนโรคและแมลง ใช้ระยะเวลาผลิตที่นานเกินไป หรือให้ผลผลิตน้อย ก่อให้เกิดการเสียโอกาสทางการค้า การวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ การดูแล รวมถึงการส่งออก จึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรภายในประเทศ ให้เกษตรกรสามารถทำอาชีพปลูกข้าวได้อย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้น โดยประเทศไทยมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นนุ่มและให้การรับรองแล้วหลายพันธุ์ แต่ยังไม่นิยมปลูกเป็นที่แพร่หลายมากนัก เนื่องจากผลผลิตน้อยทำให้ต้นทุนสูงไม่สามารถแข่งขันกับข้าวเวียดนามได้ จากปัญหาดังกล่าว สวก. เล็งเห็นและให้ความสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์   จึงสนับสนุนทุนวิจัยแก่หน่วยความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ข้าว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยใช้เวลาปรับปรุงพันธุ์ 8 ปี ภายใต้งบประมาณกว่า 50 ล้านบาท จนสามารถพัฒนาเป็นพันธุ์ข้าวพื้นนุ่มสายพันธุ์ “หอมแม่โจ้ 9” ที่มีจุดเด่นในเรื่องคุณภาพเมล็ดทางกายภาพและคุณภาพทางเคมี ใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิ และดีกว่าข้าวปทุมธานี 1 ไม่ไวต่อช่วงแสง สามารถปลูกได้ทุกฤดูเป็นข้าวต้นเตี้ยต้านทานการหักล้ม ให้ผลผลิตสูงถึง 700 กิโลกรัมต่อไร่ สร้างโอกาสในการแข่งขันกับข้าวพื้นนุ่มของเวียดนามได้ในอนาคต

ข่าว : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

[su_custom_gallery source=”media: 76108,76109,76110,76111,76112,76113,76114,76115,76116,76117,76118″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]