วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล วางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 รองศาสตาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง รองอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล วางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม อีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี ณ  ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

[su_custom_gallery source=”media: 76100,76101,76102,76098,76103,76104″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]