สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยนำวีดีโอเมื่อครั้งในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงประกาศเกษตรทฤษฎีใหม่ครั้งแรกที่แม่โจ้ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตแม่โจ้ ณ อาคารแผ่พืชน์ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยแม่โจ้) ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรที่แม่โจ้ครั้งสุดท้าย ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2538