วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ บริษัท ส่านซี จื่อจิน เถิงต๋า จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและสร้างเครือข่ายการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ บริษัท ส่านซี จื่อจิน เถิงต๋า จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและสร้างเครือข่ายการศึกษา สำหรับการลงนามความร่วมมือครั้งนี้เป็นการสร้างเครือข่ายการศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษา ในประเทศจีนพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ให้การช่วยเหลือ สำหรับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของวิทยาลัยนานาชาติต่อไป ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง(สนม.5) สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
………………..
On Thursday, December 2nd 2021. Maejo University signed a Memorandum of Understanding with Shaanxi Zijin Tengda Education Co., LTD. The MOU was signed by Assoc. Prof. Dr. Weerapon Thongma (President of Maejo University) witnessed by Assoc. Prof. Dr. Rapeephun Dangtungee (Dean of Maejo University International College) and on the other side Mrs. Sun Rong (President of Shaanxi Zijin Tengda Education Co., Ltd) witnessed by Dr. Wang Bingquan (Director of Shaanxi Zijin Tengda Education Co., Ltd). This collaboration aim to foster Education Co-operation between the two parties.
[su_custom_gallery source=”media: 76042,76043,76044,76045,76046,76047,76048,76049,76050,76051,76052,76053,76054,76055,76056,76057,76058,76059,76060,76061,76062,76063,76064,76065,76066,76067,76068″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]