วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดพิธีถวายพานพุ่ม พิธีถวายบังคม และพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก โดยรองศาสตาจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ประกอบพิธีฯ เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9  โดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ภาพ  :  กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

[su_custom_gallery source=”media: 76017,76018,76019,76020,76021,76022,76023,76024,76025,76026,76027,76028,76029,76030,76031,76032,76033,76034,76035,76036,76037,76038″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]