วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เปิดตัว ข้าวหอมไทยพันธุ์ใหม่ พันธุ์ “หอมแม่โจ้ 9” และพิธีการส่งมอบเมล็ดพันธุ์หอมแม่โจ้ 9 แก่สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ร่วมกับ สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดตัวเมล็ดข้าวพันธุ์ “หอมแม่โจ้ 9” เพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์หลัก ส่งต่อข้าวพันธุ์ดีถึงมือเกษตรกร และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ  พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ “วันพ่อแห่งชาติ”  ซึ่งตรงกับในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564

“ข้าว” เป็นอาหารและสินทรัพย์ที่มีค่าอย่างยิ่งในประเทศไทย ทั้งเรื่องการอุปโภคและบริโภคภายในประเทศ การส่งออกข้าวไทยติดอันดับระดับโลกมาโดยตลอด แต่เนื่องด้วยปัญหาต่างๆ ที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น ผลผลิตตกต่ำ อุบัติภัยต่างๆ ต้นทุนในการผลิตสูง โดยเฉพาะปัญหาเรื่องสายพันธุ์ข้าวบางชนิดที่ไม่ทนโรคและแมลง ใช้ระยะเวลาผลิตที่นานเกินไป หรือให้ผลผลิตน้อย ก่อให้เกิดการเสียโอกาสทางการค้า การวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ การดูแล รวมถึงการส่งออก

ถือเป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรภายในประเทศ ให้เกษตรกรสามารถทำอาชีพปลูกข้าวได้อย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้น โดยประเทศไทยมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นนุ่มและให้การรับรองแล้วหลายพันธุ์ แต่ยังไม่นิยมปลูกเป็นที่แพร่หลายมากนัก เนื่องจากผลผลิตน้อยทำให้ต้นทุนสูงไม่สามารถแข่งขันกับข้าวเวียดนามได้ จากปัญหาดังกล่าว สวก. เล็งเห็นและให้ความสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์   จึงสนับสนุนทุนวิจัยแก่หน่วยความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ข้าว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

ภาพข่าว : คณะวิทยาศาสตร์

[su_custom_gallery source=”media: 75987,75988,75989,75990,75991,75993,75994,75995,75996,75997,75998,75999,76000,76001,76002,76003,76004,76005,76006,76007,76008,76009,76010″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]