วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

เปิดรับสมัครเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าออนไลน์ “งานเกษตรแม่โจ้ 2564” ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ธ.ค. 64

นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน (วิถีใหม่)
Smart Agricultural Innovation for Sustainability
📣 วันที่ 22 – 29 ธันวาคม 2564
📌 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
🥦 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 ธ.ค. 64
📱 สมัครเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าออนไลน์
“งานเกษตรแม่โจ้ 2564″ได้ที่