วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ มูลนิธิกสิกรไทย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิจัยฯ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ มูลนิธิกสิกรไทย (ออนไลน์) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และรองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ เป็นตัวแทนฝ่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมี นางกอบการญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการมูลนิธิกสิกรไทย ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย กรรมการและผู้จักการมูลนิธิกสิกรไทย และ นายอนันต์ ลาภสุขสถิต ประธานสถาบัน เค อะโกร-อินโนเวท เป็นตัวแทนฝ่ายมูลนิธิกสิกรไทย ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ข่าว :  สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

 

[su_custom_gallery source=”media: 75799,75800,75801,75803,75804,75805,75806,75807,75808,75809″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน