วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

ขอเชิญร่วมงานเกษตรแม่โจ้ออนไลน์2564 นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน (วิถีใหม่)

🇮🇪🇮🇪🇮🇪🇮🇪🇮🇪🇮🇪
นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน (วิถีใหม่)
Smart Agricultural Innovation for Sustainability
📣 วันที่ 22 – 29 ธันวาคม 2564
📌 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
🥦 ภายในงานจะพบกับ
– การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติผ่านระบบออนไลน์
– การจัดแสดงแปลงสาธิตพืช สัตว์ ประมง พร้อม Virtual Reality
– การแสดงนวัตกรรมทางการเกษตรด้านพืช สัตว์ ประมง
– การฝึกอบรมสัมมนาวิชาชีพและหลักสูตรอบรมระยะสั้น
– งาน 45 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร “นวัตกรรมเกษตรยุคใหม่ อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ”
– การจำหน่ายสินค้าออนไลน์พร้อมดิลิเวอรี่ถึงบ้าน
📱 ติดตามรายละเอียดงานเกษตรแม่โจ้ได้ที่ https://bit.ly/3wRLe3t และ #ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้