วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน  2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี

  • รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งการบรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยในอนาคต
  • รองศาตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี บรรยายพิเศษเรื่องทิศทางจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการบรรยายพิเศษเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid-19
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการบรรยายพิเศษเรื่อง ข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา แนวทางปฎิบัติเพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด
  • ตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่[su_custom_gallery source=”media: 75661,75662,75663,75664,75665,75666,75667,75668,75669,75670,75671,75672,75673,75674,75675,75676,75677″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]