ผู้บริหาร ม.แม่โจ้ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา และ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด พร้อมเปิดตัวชุดปลูกผัก “จันกะผัก ส่งรักปีเสือ 2565”

วันอังคาร ที่16 พฤศจิกายน 2564   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ อาจารย์คณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในการผลิตเมล็ดพันธุ์ ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา และ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด เปิดตัวชุดปลูกผัก “จันกะผัก ส่งรักปีเสือ 2565” โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธี
สำหรับเมล็ดพันธุ์พระราชทานที่จะดำเนินการผลิตและจำหน่ายมีจำนวน 16 ชนิด ซึ่งเป็นการปรับปรุงพันธุ์โดยทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 10 ชนิด ประกอบด้วย ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1 /ถั่วแขกสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1 /ถั่วแขกสีเหลืองเทพรัตน์ เบอร์ 1 /ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์ เบอร์ 1 /มะเขือเปราะพวงหยกจักรพันธ์ /พริกขี้หนูปู่เมธ เบอร์ 1 /พริกขี้หนูพัฒนฉันท์ /ผักกาดหอมห่อสีม่วง ช่อผกาพัฒนาเอง /ผักกาดหอม สลัดสวยงาม และแตงไทยหอมละมุน   โอกาสเดียวกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาพืชผัก มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ หัวหน้าโครงการปรับปรุงพันธุ์ผักศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้บรรยายประวัติความเป็นมาของแต่ละสายพันธุ์ที่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์ ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบ ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา อรุณอมรินทร์ กรุงเทพมหานคร

ข่าว : งานประสานงานกรุงเทพ กองกลาง

[su_custom_gallery source=”media: 75602,75603,75604,75605,75606,75607,75608,75609,75610,75611,75612,75613,75614,75615,75616,75617,75618″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาการเก็บรักษาทรัพยากรเชื้อพันธุกรรมพืชระยะยาวเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัด “WEE Talk #2 (2021)” อธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร เปิดเวทีให้บุคลากรมีร่วมเสนอแนะข้อคิดเห็นการพัฒนามหาวิทยาลัย
ม.แม่โจ้ เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับ บริษัท ช้างทอง แลนด์สเคป จำกัด เปิดตัว น้ำดื่มและน้ำแร่ MJU อย่างเป็นทางการ
อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย หารือความร่วมมือการจัดทำ MOU และ MOA ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564
ศิษย์เก่าแม่โจ้มอบทุนการศึกษาให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการช่วยสร้างอนาคตทางการศึกษาให้นักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์