วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

​รศ. ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ ม.แม่โจ้ และส่งความห่วงใยในสถานการณ์โควิด 19 พร้อมปรับการเรียนการสอนสู่ยุควิถีใหม่ (New Normal)