วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีบวงสรวงขึ้นศาลใหม่เจ้าพ่อขุนณงลักษณ์

12 พ.ย. 2021
11

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06.09 น.มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในการนำของอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบวงสรวงขึ้นศาลใหม่เจ้าพ่อขุนณงลักษณ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำมหาวิทยาลัย ณ บริเวณอาคารศูนย์ประงานหลังแรกในยุคก่อสร้างแม่โจ้-แพร่ฯ เพื่อความสง่างามในสิ่งที่เราเคารพ ปัจจัยส่วนหนึ่งได้รับบริจาคจากศิษย์เก่าแม่โจ้-แพร่ฯ และกองทุนจากศูนย์ประสานงานบัญฑิตแม่โจ้-แพร่ฯ ต้องขอขอบคุณฝ่ายพัฒนานักศึกษา ในการนำของท่าน ผศ.ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง ผู้ช่วยคณบดี คุณภิญโญ ผลงาม นักวิชาการศึกษา คณะทำงานประสานงานให้กิจกรรมนี้สำเร็จไปด้วยดี

ข่าว : สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร้่

 

[su_custom_gallery source=”media: 75540,75541,75542,75543,75544,75545,75546,75547,75548,75549,75550,75551,75552,75553,75554,75555,75556,75557,75558,75559,75560,75561,75562,75563,75564,75565,75566,75567,75568,75569,75570,75571,75572″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ติดตามและเยี่ยมชมศูนย์เกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่
บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรควิด – 19 เข็มแรก
ม.แม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ หอพักนักศึกษา เพื่อรองรับการรายตัวเข้าหอพัก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลแพร่ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ จัดประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10