มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมพิธีแสดงเจตจำนง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมื เครือข่าย “Thailand Synthetic Biology Consortium”

.
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.11 น. ณ ห้องประชุมห้องประชุมพวงแสด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัยรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้งอาจารย์สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ และอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ร่วมพิธีแสดงเจตจำนง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่าย “Thailand Synthetic Biology Consortium” ที่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง 17 หน่วยงานและร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในวันเปิดประตูสู่โอกาสที่สำคัญที่สุด ทางด้านเศรษฐกิจชีวภาพ ครั้งแรกของประเทศไทย ทั้งนี้ไฮไลท์ในงานยังมีกิจกรรม

📌เสวนาจากแขกรับเชิญผู้พัฒนา Synbio Technology ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการจุดประกายต่อยอดด้าน SynBio Technology ในประเทศไทยสู่ New S-Curve

📌Thailand SynBio Roadmap by SynbioConsortium
.