วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การต้อนรับ สถาบันการศึกษาพี่เลี้ยงของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้คือสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนำโดย รศ.ดร.ชมนาด พจนามาตร์ และคณะมาตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมการจัดตั้งคณะ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ โดยมี อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์พร้อมทั้งคณาจารย์นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพยาบาล ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และสำนักหอสมุด

ข่าว : คณะพยาบาลศาสตร์ 

 

[su_custom_gallery source=”media: 75464,75465,75466,75467,75468,75469,75470,75471″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน