วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

คณะผลิตกรรมการเกษตร ขอเชิญชวนออกกกำลังกาย สมัครวิ่ง Phalit run (ผลิตรัน) ในรูปแบบ virtual run ร่วมเฉลิมฉลอง ครบรอบ 45 ปี

ขอเชิญชวนออกกกำลังกาย สมัครวิ่ง Phalit run (ผลิตรัน) ในรูปแบบ virtual run วิ่งคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมเฉลิมฉลอง ครบรอบ 45 ปี
การสถาปณาคณะผลิตกรรมการเกษตร
📌 รับสมัครออนไลน์ https://bit.ly/3BP64S0
📌 รับสมัครวันที่ 5 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2564
📌 ค่าลงทะเบียน 500 บาท (เสื้อวิ่ง + เหรียญ)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน