มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกแถลงการณ์ให้ข้อมูลสร้างเข้าใจ้แก่นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนโดยรอบ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

[pdf-embedder url=”http://mjuradio.mju.ac.th/wp-content/uploads/2021/11/แถลงการณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้.pdf”]