วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

กองพัฒนานักศึกษาทำความสะอาดใหญ่ และพ่นฆ่าเชื้อภายในบริเวณโรงอาหารเทิดกสิกร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับนักศึกษา

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร. ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ได้จัดให้มีการทำความสะอาดใหญ่ และพ่นฆ่าเชื้อภายในบริเวณโรงอาหารเทิดกสิกร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับนักศึกษา ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยได้รับการสนับสนุนทีมงานและน้ำยาฆ่าเชื้อจากคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ข่าว : กองพัฒนานักศึกษา
[su_custom_gallery source=”media: 75381,75380,75379,75378,75377,75376,75375,75374,75373,75372,75371,75370,75369,75368,75367,75366″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]