วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา