วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ศิษย์เก่าแม่โจ้มอบทุนการศึกษาให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการช่วยสร้างอนาคตทางการศึกษาให้นักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานรับมอบทุนการศึกษา พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับ และขอบคุณ พลตรี หม่อมหลวง นภดล จรูญโรจน์ ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 32 และ คุณบุญเลิศ ทรายข้าว ผู้แทนศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 30 เทคนิคเกษตร 6 พร้อมคณะ ในโอกาสสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แก่ ทุนศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 32 และคณะ จำนวน 7 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท และทุนศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 30 และเทคนิคเกษตร 6 จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นจำนวน 8 ทุน มูลค่า 80,000 บาท เพื่อร่วมสร้างโอกาส สร้างอนาคตให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้สานต่อความสำเร็จเป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ของสังคมต่อไป ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา และสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องอินทนิล ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร

[su_custom_gallery source=”media: 75330,75329,75328,75325,75324,75323,75322,75321,75320″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน