วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อซ่อมแซมสะพานแม่โจ้รวมใจ อนุสรณ์ 70 ปี

01 พ.ย. 2021
10
วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อซ่อมแซมสะพานแม่โจ้รวมใจ อนุสรณ์ 70 ปี ได้รับเกียรติ ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี โดยยอดเงินผ้าป่าฯ ที่ศิษย์เก่าแม่โจ้ได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 615,519.50 บาท ซึ่งจะได้นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ และจะนำเงินที่เหลือจากการซ่อมแซมสะพานฯ เข้าสมทบ #กองทุนแม่โจ้ไม่ทอดทิ้งกัน เพื่อใช้ในการดูแลสวัสดิการความเป็นอยู่ของลูกแม่โจ้ทั่วประเทศ ตามมติของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ต่อไป
ข่าว : สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้
[su_custom_gallery source=”media: 75296,75297,75298,75299,75300,75301,75302,75303,75304,75305,75306,75307,75308,75309,75310,75311,75312,75313,75314″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]