ม.แม่โจ้-ชุมพร รับการประเมินตามมาตรการ SANDBOX SAFETY ZONE IN SCHOOL

วันที่ 29 ตุลาคม 2564  เวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมผู้บริหาร นำคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากหน่วยงานภายนอก ตรวจประเมินตนเอง ตามมาตรการ “SANDBOX SAFETY ZONE IN SCHOOL เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยไร้โควิด-19” ทั้งนี้ ผลการประเมิน จะเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพรเพื่อพิจารณาต่อไป

ข่าว : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

[su_custom_gallery source=”media: 75256,75257,75258,75259,75260,75261,75262,75263,75264,75265,75266,75267,75268,75269,75270,75271,75272,75273,75274,75275″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]