คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA)วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ระหว่างคณะผลิตกรรมการเกษตร กับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยมี ดร.ชญานิศา คานียอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ มหาวิทยาลัยปทุมธานี เข้าร่วมลงนามดังกล่าว เมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้และการบริการทางวิชาการในเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม และเพื่อเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของทั้งสองฝ่ายได้รับความรู้ทางด้านการเกษตรและด้านการบริหารจัดการงานด้านการเกษตร การจัดฝึกอบรมระยะสั้นการผลิตพืช ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยปทุมธานี รวมทั้งการจัดการประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม การแลกเปลี่ยนวิทยากรหรือผู้บรรยายพิเศษในด้านการเกษตรและด้านการบริหารจัดการงานด้านการเกษตร

ข่าว : คณะผลิตกรรมการเกษตร

[su_custom_gallery source=”media: 75251,75250,75249,75248,75247,75246,75244,75243,75242,75241,75240,75239,75238,75237,75236″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญเที่ยวงาน”ผลิตกรรมการเกษตรแม่โจ้” ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00-20.00 น. ณ สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมแฮกนาปลูกข้าว ประจำปี 2565
คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดพิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นคณะผลิตกรรมการเกษตร เนื่องในวาระครบรอบ 45 ปี
ธนาคารออมสิน สาขาแม่โจ้ มอบเงินสนุบสนุน ร้าน AP SHOP คณะผลิตกรรมการเกษตร
คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมกาดเกษตร “กิ๋นหอม ต๋อมม่วน จวนแอ่วกาดวัฒนธรรมเกษตรล้านนา”
คณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมกับธนาคารออมสิน สาขาแม่โจ้ และคณะบริหารธุรกิจ จัดงาน “หอมกาแฟชมดอกไม้”