ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ให้การต้อนรับดร.ฟูจิ ฟูจิซากิ หรือ ฟูจิเซ็นเซ พิธีกรรายการดูให้รู้

29 ต.ค. 2021
12

เมื่อวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564  ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ให้การต้อนรับดร.ฟูจิ ฟูจิซากิ หรือ ฟูจิเซ็นเซ พิธีกรรายการดูให้รู้ ทางสถานีโทรทัศน์ THAIPBS พร้อมคณะเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานวิจัยการปลูกกัญชา และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ต้นกล้ากัญชา ม.แม่โจ้ ผลตอบรับล้นหลาม หลังปลดล็อคแล้วเปิดขายต้นละ 30 บาท ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและดูแลสุขภาพ ย้ำชัดเจนมุ่งใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ไม่สนับสนุนการใช้เชิงสันทนาการอย่างเด็ดขาด
คณาจารย์และนิสิต สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานดูงานด้านการทำปัจจัยการผลิตอินทรีย์ การปลูกกัญชาอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรม
คณะจากโครงการเกษตรอินทรีย์พืชสมุนไพรกัญชา “มาย แคนนาบิซ เวลเนส” เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน การปลูกกัญชาอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสถาบัน​สำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด