MJU Hospitech เตรียมเปิดรองรับกลุ่มผู้กักตัว “สีเขียว” เป็นศูนย์พักคอย Community Isolation อำเภอสันทราย ดำเนินงานตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

 


มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมเปิด MJU Hospitech เป็นศูนย์พักคอย Community Isolation (CI) ของอำเภอสันทราย รองรับกลุ่มผู้กักตัว “สีเขียว” ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้ทุกอำเภอเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์พักคอยในชุมชน ร่วมแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากผลการประชุมหารือร่วมกันของทั้ง 3 ฝ่าย คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย และโรงพยาบาลสันทราย เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ได้พิจารณาใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คือ สถานพักฟื้นและดูแลสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : MJU Well-Being Hospitech (ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ) และ อาคารธรรมศักดิ์มนตรี เป็นศูนย์พักคอย Community Isolation (CI) ซึ่งสามารถรองรับผู้สัมผัสเชื้อได้รวม 120 คน

นายแพทย์ยุทธศาสตร์ จันทร์ทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย กล่าวว่า “จากการที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เคยจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยการทำงานร่วมกันของทั้ง 3 ฝ่าย คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย และโรงพยาบาลสันทราย ซึ่งมีการบริหารจัดการอย่างรัดกุมและเป็นระบบจนสามารถช่วยแก้ไขสถานการณ์วิกฤตของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงนั้นได้เป็นอย่างดี รวมถึงยังได้มีการลงนามความร่วมมือของทั้ง 3 หน่วยงานในการจัดตั้ง สถานพักฟื้นและดูแลสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : MJU Well-Being Hospitech เตรียมรองรับผู้สัมผัสเชื้อที่ผ่านการคัดกรองจากโรงพยาบาลสันทรายตามข้อวินิจฉัยของทีมแพทย์ ด้วยศักยภาพดังกล่าว ทั้ง 3 ฝ่าย ได้เตรียมเปิด MJU Hospitech เป็นศูนย์พักคอย Community Isolation (CI) ของอำเภอสันทราย เพื่อช่วยกันแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่กำลังวิกฤตในขณะนี้

สำหรับกลุ่มผู้เข้าพักใน MJU Hospitech เป็นกลุ่ม “สีเขียว” ที่ต้องผ่านการคัดกรองจากโรงพยาบาลสนาม ตามข้อวินิจฉัยของแพทย์ เท่านั้น และจะมีทีมบุคลากรทางการแพทย์จาก รพ.สันทราย บริหารจัดการระบบโดยติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านระบบกล้อง CCTV มีทีมคณะพยาบาล ม.แม่โจ้ ร่วมดูแลในพื้นที่ ระบบการกำจัดขยะทั้งหมดจะมีบริษัทที่รับเหมาดำเนินการเกี่ยวกับขยะติดเชื้อจัดการอย่างปลอดภัยทั้งระบบ และมีการจัดสรรเส้นทางสัญจรเข้า-ออก แยกเฉพาะไม่ปะปนกับผู้สัญจรทั่วไป

ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลสันทราย จะดูแลมาตรฐานความปลอดภัย กำกับมาตรการทางสาธารณสุข และการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันและปกป้องบุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างดีที่สุด”

 ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน