วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมให้การสนับสนุนทางการแพทย์และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ ให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้พร้าวเป็นศูนย์แยกกักตัวในชุมชน

.
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.ว่าที่ รต.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีพร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่พร้อมกับ นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว    นพ.ศมิต สมพันธ์พงศ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้าว   สาธารณสุขอำเภอพร้าว  และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพร้าว  ร่วมประชุม หารือ  ตรวจพื้นที่ ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation,CI) ศปก.อำเภอพร้าว ณ อาคารที่พัก สำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ “ไร่เทพสมบูรณ์” เป็นสถานที่สำหรับกลุ่มสีเขียว ส่งต่อจาก รพ.สนามเชียงใหม่ ที่เหลือการกักตัวอีก 4 วัน ก่อนได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้   (ข่าว :  ผศ.ดร.ว่าที่ รต.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี )
[su_custom_gallery source=”media: 75098,75099,75100,75101,75102,75103,75104,75105,75106,75107,75108,75109,75110,75111,75112,75113,75114″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน