วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

18 ต.ค. 2021
12
.
วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์กีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง โรงพยาบาลร้องกวาง และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ ลงพื้นที่สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่อำเภอร้องกวาง โดยมี อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ ร่วมให้กำลังใจและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เข้ารับวัคซีน   สำหรับการเข้าฉีดวัคซีนให้นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ทรายนั้น แบ่งเป็น นักศึกษา จำนวนประมาณ400คน ประชาชนประมาณ20คน โดยภาพรวมบุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ฉีดวัดซีนเข็มที่1และเข็มที่2 ประมาณ 75% ซึ่งเป็นการร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่โควิด-19 ลดความเสี่ยงและยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้นักศึกษา ผู้ปกครอง และสังคม
ข่าว : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ
[su_custom_gallery source=”media: 74915,74916,74917,74918,74919,74920,74921,74922,74923,74924,74925,74926,74927,74928,74929,74930,74931″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน