มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

[su_custom_gallery source=”media: 74862,74863,74864,74865,74866,74867″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

ภาพข่าว : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  เครือข่าย MJU RADIO