วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงต้นสังกัดของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

12 ต.ค. 2021
12

[pdf-embedder url=”http://mjuradio.mju.ac.th/wp-content/uploads/2021/10/mjuย้ายหน่วยงานpdf.pdf”]