สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงต้นสังกัดใหม่ ย้ายไปสังกัดงานอำนวยการ กองกลาง

12 ต.ค. 2021
10

[pdf-embedder url=”http://mjuradio.mju.ac.th/wp-content/uploads/2021/10/ย้ายหน่วยงาน.pdf”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กองกลางจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรกองกลาง เรื่อง แนวปฎิบัติในการจัดทำหนังสือราชการมหาวิทยาลัย
กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเสริมทักษะบุคลากร CANVA FOR BEGINNER
กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก และ MJU BIG cleaning day ประจำปี 2566
บุคลากรกองกลาง สวัสดีปีใหม่ รศ. ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี
กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day
บุคลากรสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมโครงการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงานกองกลาง ประจำปี 2564-2564 และวิธีการจัดทำ OKR ของหน่วยงาน