วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ตำแหน่ง “พนักงานพัฒนาธุรกิจ”

🎉 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล 🎊
📣 ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
📌 ตำแหน่ง “พนักงานพัฒนาธุรกิจ”
บุคคลผู้สนใจท่านใดมีคุณสมบัติตามประกาศ
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัคร : https://maejo365-my.sharepoint.com/…/Ebmmagkn5kZJqtrI7F…
📌 โดยผู้สมัครจะต้องสแกนใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
📌 ส่งมายัง Email ทั้งหมด 2 Email ดังนี้
rossukhon.deekham@gmail.com และ
mongkol512@gmail.com
หมายเหตุ : หมดเขตการส่งใบสมัครและเอกสาร
📅 วันที่ 31 ตุลาคม 2564 นี้
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 0818832696 (รสสุคนธ์)