วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมยินดี อธิการบดีรับรางวัล UPLB Presidential Award.. Best of The Best รางวัลศิษย์เก่า UPLB ประเทศฟิลิปปินส์

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (ตามเวลาในประเทศไทย) รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีรับรางวัล UPLB Presidential Award ระบบออนไลน์ (ถ่ายทอดสัญญานจากประเทศฟิลิปปินส์) ในงาน 103rd UPLB Loyalty Day ประเทศฟิลิปปินส์ รางวัลสูงสุดของรางวัลทั้งหมด (Best of The Best) ในฐานะศิษย์เก่า UPLB ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรจากประเทศไทย ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่อันแสดงให้เห็นถึงการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โอกาสนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำหรับ รางวัล UPLB Presidential Award เป็นรางวัลสูงสุดที่ University of the Philippines Los Ba?os Alumni Association, Inc.(สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์ลอสบัญญอส) ได้พิจารณาผู้เข้ารับรางวัลจากประวัติและผลงานของศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาของ UPLB ทั่วโลก เพียง 1 ท่านเท่านั้น

ในปีนี้ UPLB ได้พิจารณามอบรางวัลดังกล่าวให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก Ph.D. in Extension Education ในปีพ.ศ.2544 โดยทุน German Academic Exchange Service (DAAD) เพื่อเป็นเกียรติในฐานะศิษย์เก่าที่มีผลงานเชิงประจักษ์ในด้านการบริหารจัดการด้านอุดมศึกษา และเป็นผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย มีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนา นำพาองค์กรให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา ยังได้ยกระดับการวิจัยในสถาบันการศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย หลายโครงการ เช่น การเผยแพร่การเพาะปลูกกัญชาและพัฒนาคุณภาพในการวิจัยทางการแพทย์ รวมถึงส่งเสริมงานวิจัยอื่น ๆ ด้านการเกษตรและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคม

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา ในฐานะประธานของ Asian Association of Agricultural Colleges and Universities (AAACU) และ ประธานของ ASEAN Agriculture University Network (AAUN) ยังมีผลงานในการดำเนินการความร่วมมือหลายมิติ ระหว่างสถาบันการเรียนรู้ระดับสูงในภูมิภาค รวมถึงได้มุ่งเน้นส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคในขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสมาคมการจัดการการท่องเที่ยวแห่งเอเชีย (Asian Tourism Management Association) อีกด้วย

อีกทั้งท่านยังเคยได้รับรางวัล 2019 The Outstanding UPLB Alumnus & 2019 College Distinguished Alumnus for Educational Leadership และยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานสมาคมศิษย์เก่า UPLB (ประเทศไทย) แสดงให้เห็นว่าท่านเป็นผู้ที่จงรักต่อสถาบันการศึกษา UPLB ให้การสนับสนุนและเชื่อมโยงเครือข่ายศิษย์เก่ามาโดยตลอด จึงเป็นบุคคลที่สมควรยกย่องให้เกียรติได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสูงสุด UPLB Presidential Award

ข่าว :  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ https://erp.mju.ac.th/informationDetail.aspx?newsId=4295

[su_custom_gallery source=”media: 74802,74803,74804,74805,74806,74807,74808,74809″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]