วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการแฮกนาเกี่ยวข้าว ประจำปี 2562

21 ส.ค. 2019
12

คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการแฮกนาเกี่ยวข้าว โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รักษาการรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการ กล่าวรายงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ ฟาร์มวิจัยและพัฒนาพัฒนาการผลิตพืช จากนั้นเป็นประกอบพิธีกรรมล้านนาก่อนการปลูกข้าว “การแฮกนา” โดย อ.นิคม พรหมมาเทพ และนักศึกษาได้ร่วมกันทำกิจกรรม คือ 1.ไถนา 2.ถอนกล้าข้าว 3.ปลูกข้าว

[su_custom_gallery source=”media: 751,752,753,754,755,756,757,758,759,760,761,762,763″ width=”170″ height=”170″]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
กองกลางจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรกองกลาง เรื่อง แนวปฎิบัติในการจัดทำหนังสือราชการมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร ( กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม , ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ )
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเสริมทักษะบุคลากร CANVA FOR BEGINNER