วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีเปิดห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ (Science Shop)

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ (Science Shop) พร้อมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ภายในร้านค้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการต่อยอดจากผลงานวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมให้พัฒนาเกิดการนำผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์และเป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ อาคารเสาวรัจ นิตยวรรธนะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

( ข่าว : คณะวิทยาศาสตร์ )

[su_custom_gallery source=”media: 74609,74610,74611,74612,74613,74614,74615,74616,74617,74618,74619,74620,74621,74622,74623,74624,74625,74626,74627,74628,74629,74630,74631,74632,74633,74634,74635,74636,74637,74638,74639,74640,74641,74642,74643,74644,74645,74646,74647,74648,74649,74650,74651,74652,74653,74654,74655,74656,74657,74658,74659,74660,74661,74662,74663,74664,74665,74666,74667,74668,74669,74670,74671,74672,74673,74674,74675,74676,74677,74678,74679,74680,74681,74682,74683,74684″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]