วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสถาบัน​สำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

29 ก.ย. 2021
11

วันที่ 20 กันยายน 2564 นายวาทิน ดำรงเลาหพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบัน​สำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานวิจัยการปลูกกัญชาของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปการปลูกกัญชา ในรอบปีที่ผ่านมา

 

[su_custom_gallery source=”media: 74559,74560,74561,74562,74563,74564,74565,74566,74567,74568,74569,74570″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ต้นกล้ากัญชา ม.แม่โจ้ ผลตอบรับล้นหลาม หลังปลดล็อคแล้วเปิดขายต้นละ 30 บาท ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและดูแลสุขภาพ ย้ำชัดเจนมุ่งใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ไม่สนับสนุนการใช้เชิงสันทนาการอย่างเด็ดขาด
คณาจารย์และนิสิต สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานดูงานด้านการทำปัจจัยการผลิตอินทรีย์ การปลูกกัญชาอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรม
คณะจากโครงการเกษตรอินทรีย์พืชสมุนไพรกัญชา “มาย แคนนาบิซ เวลเนส” เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน การปลูกกัญชาอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ให้การต้อนรับดร.ฟูจิ ฟูจิซากิ หรือ ฟูจิเซ็นเซ พิธีกรรายการดูให้รู้