วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมกาดเกษตรคณะผลิตกรรมการเกษตร

คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมกาดเกษตรฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกาดเกษตรคณะผลิตกรรมการเกษตร กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ (อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ) ได้รับเกียรติจากรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่โจ้ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมในพิธีเปิดและรับมอบของที่ระลึกจากคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร จากนั้นได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากนักศึกษา บุคลากร และเครือข่ายเกษตรกรเทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าเยี่ยมชมศุนย์บริการวิชาการ (AP shop) ซึ่งเป็นศุนย์จัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร เครือข่ายงานวิจัย และผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ของคณะผลิตกรรมการเกษตร อาทิเช่นผลิตภัณฑ์ชาหญ้าหวาน สบู่เห็ดหลินจือ แอลกอลฮอร์จากฝาง เชื้อเห็ดป่า ดินผสมและปุ๋ยบำรุงพืช  (  ข่าว  :  คณะผลิตกรรมการเกษตร  เครือข่าย MJU RADIO)

[su_custom_gallery source=”media: 74524,74525,74526,74527,74528,74529,74530,74531,74532,74533,74534,74535,74536,74537,74538,74539,74540,74541,74542,74543,74544,74545,74546,74547,74548,74549,74550,74551,74552,74553,74554″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญเที่ยวงาน”ผลิตกรรมการเกษตรแม่โจ้” ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00-20.00 น. ณ สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมแฮกนาปลูกข้าว ประจำปี 2565
คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดพิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นคณะผลิตกรรมการเกษตร เนื่องในวาระครบรอบ 45 ปี
ธนาคารออมสิน สาขาแม่โจ้ มอบเงินสนุบสนุน ร้าน AP SHOP คณะผลิตกรรมการเกษตร
คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมกาดเกษตร “กิ๋นหอม ต๋อมม่วน จวนแอ่วกาดวัฒนธรรมเกษตรล้านนา”
คณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมกับธนาคารออมสิน สาขาแม่โจ้ และคณะบริหารธุรกิจ จัดงาน “หอมกาแฟชมดอกไม้”