วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้รับมอบขวดพลาสติกใส PET1 จาก ผู้แทนนำดื่มโพลสตาร์

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายธีระชัย ตันเรืองพร ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม และหัวหน้างานในสังกัด ร่วมรับมอบขวดพลาสติกใส PET #1 จากผู้แทนนำดื่มโพลสตาร์ ณ โถงอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเข้าร่วมโครงการ”MJU ส่งขวดช่วยหมอ ผลิตชุด PPE  (ข่าว : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้)