วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดกิจกรรม MJU Car Free Day 2021พร้อมทั้งมอบโล่ Maejo University Sustainable ให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว

.
วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 08.45 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม  MJU Car Free Day 2021 วันปลอดรถ ลดใช้พลังงาน งดสร้างมลพิษ พร้อมทั้งมอบโล่ Maejo University Sustainable ให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว Green Office ที่ได้รับรางวัลการเข้าประเมินสำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม การเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green office) และมีการดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมการดำเนินการสำนักงานสีเขียวของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2558-2563 รวม 8 หน่วยงาน กิจกรรมในครั้งมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย สมาชิกชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมปั่นจักรยานเปิดเส้นทางใหม่ และลดการใช้พลังงานในทุกๆ วัน จัดโดยคณะกรรมการมหาวิทยาลัยสีเขียว ข่าว : องกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
.