วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งต่อธารน้ำใจ แม่โจ้ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 แก่โรงพยาบาลสันทราย

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์  สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ  สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี และนางอรณุตรา  จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งมอบธารน้ำใจแม่โจ้สู้ภัยโควิด-19 โดยส่งมอบน้ำดื่มจำนวนกว่า 1,000 แพ็ค ที่ได้รับบริจาคจากศิษย์เก่า บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สนับสนุนให้แก่หน่วยฉีดวัคซีนอำเภอสันทราย ณ โรงพยาบาลสันทราย เพื่อไว้สำหรับบริการแก่ประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของโรงพยาบาลสันทราย โดยมีนายแพทย์ยุทธศาสตร์  จันทร์ทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย เป็นผู้รับมอบ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสันทราย เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอสันทราย บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นกำลังหลักในการอำนวยความสะดวกและขนลำเลียงน้ำดื่ม    ข่าว : กองพัฒนานักศึกษา

[su_custom_gallery source=”media: 74492,74493,74494,74495,74496,74497,74498,74499″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]