วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 68 มอบทุน 100,000 บ. สนับสนุนการศึกษาเพื่อน้องแม่โจ้

วันที่ 10 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานรับมอบทุนการศึกษา พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณ นายธนพล ภู่อำไพ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 68 และคณะ ในโอกาสที่เข้ามอบทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท ให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งทุนจำนวนนี้จะนำไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสเรียนจบจนระดับปริญญา เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องอินนทนิล ชั้น 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

[su_custom_gallery source=”media: 74171,74172,74173,74174,74175,74176,74177,74178″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน